ΡΑΕ: Αίτηση για ΦΟΣΕ 200 MW από την ιταλική Enel

02 04 2021 | 09:02

Αίτηση για ΦΟΣΕ με ισχύ 200 μεγαβάτ υπέβαλε στη ΡΑΕ η ιταλική Enel.

Συγκεκριμένα, η αρχή ανακοίνωση πως:

Η εταιρεία με την επωνυμία «Enel Global Trading S.p.A.», η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Viale Regina Margherita, 125, Ρώμη υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-299930/31.03.2021 αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 200 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011. Η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

 

1 Απριλίου 2021

energypress