Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την αδειοδότηση υβριδικών, ηλιοθερμικών, offshore αιολικών, σταθμών με διασυνδέσεις και υδροηλεκτρικών.

Το πλαίσιο για να αξιοποιηθεί το εγχώριο και ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον σε τομείς ΑΠΕ, με ελάχιστη ή μηδενική ανάπτυξη στην χώρα μας, όπως τα offshore αιολικά, τα υβριδικά και τα ηλιοθερμικά, εισάγει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που συζητείται αύριο στο υπουργικό συμβούλιο.

Εκτός από τις γνωστές ρυθμίσεις, όπως η κατάργηση της άδειας παραγωγής και η αντικατάσταση της από μια απλή βεβαίωση, το νομοσχέδιο, περιλαμβάνει και τα απαραίτητα κριτήρια για την χορήγηση άδειας παραγωγής σε μια σειρά από νέες κατηγορίες ΑΠΕ, όπως είχε προαναγγείλει τον Οκτώβριο ο Κ.Χατζηδάκης στο συνέδριο του “Energypress”. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα στοιχεία, οι μετρήσεις και οι μελέτες που πρέπει να συνοδεύουν τους φακέλους για την λήψη της άδειας παραγωγής, αφορούν 8 συνολικά κατηγορίες ΑΠΕ και συγκεκριμένα :

 • Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα, ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη τους ισχύ.
 • Ηλιοθερμικά πάρκα, επίσης ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη τους ισχύ, τα οποία συνδέονται σε δίκτυα μη διασυνδεδεμένων νησιών.
 • Μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας από αστικά απόβλητα που πληρούν τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 • Υβριδικούς σταθμούς, ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη τους ισχύ και τον τρόπο σύνδεσης με το σύστημα, το δίκτυο ή τα δίκτυα μη διασυνδεδεμένων νησιών.
 • Σταθμούς γεωθερμίας, ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη τους ισχύ.
 • Υδροηλεκτρικά, με εγκατεστημένη ή μέγιστη ισχύ παραγωγής άνω των 15 MW.
 • Σταθμούς ΣΗΘΥΑ, εγκατεστημένης Ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής άνω των 35 MW.
 • Σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, που συνδέονται με το σύστημα με υποθαλάσσια καλώδια.

Σε όλες αυτές τις κατηγορίες θα απαιτείται όπως και για όλα τα υπόλοιπα έργα η καταχώρηση στο υπό σύσταση Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών ΑΠΕ, ωστόσο για την λήψη της άδειας παραγωγής, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από επιπρόσθετα στοιχεία.

Τα αδειοδοτικά κριτήρια

Καταρχήν ο κοινός παρονομαστής και για τις οκτώ παραπάνω κατηγορίες είναι η τεχνική περιγραφή του έργου, η ενεργειακή μελέτη, η τεκμηρίωση της δυνατότητας του υποψήφιου επενδυτή να υλοποιήσει την επένδυση (απόδειξη ότι έχει ίδια κεφάλαια ή μπορεί να πάρει τραπεζική χρηματοδότηση, κ.ο.κ.) και φυσικά ένα συνολικό Business Plan που θα λαμβάνει υπόψη το σύνολο των αιτήσεων τις οποίες έχει υποβάλει ο υποψήφιος επενδυτής.

Ειδικά όμως για τους υβριδικούς και αιολικούς σταθμούς, θα ζητούνται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επιπρόσθετα στοιχεία και συγκεκριμένα :

 • Εάν πρόκειται για υβριδικό, μια τεχνικοοικονομική μελέτη που θα περιλαμβάνει σειρά από ωριαίες προσομοιώσεις της λειτουργίας του σταθμού, της λειτουργίας του αυτόνομου συστήματος με αλλά και χωρίς τον υβριδικό σταθμό για διάρκεια ενός έτους, κ.ο.κ.
 • Εάν πρόκειται για αιολικό έργο, τότε ο φάκελος θα πρέπει να συνοδεύεται από μετρήσεις του αιολικού δυναμικού.
 • Ενώ για τις μονάδες ΣΗΘΥΑ θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική περιγραφή των ενεργειακών τους ισοζυγίων, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Βεβαίωση, κατάργηση τέλους διακράτησης, μεταβατική περίοδος

Κατά τα λοιπά το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που θα παρουσιαστεί στο αυριανό υπουργικό συμβούλιο αποτυπώνει για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ΑΠΕ τις εξαγγελθείσεις αδειοδοτικές διευκολύνσεις, με κυριότερη την αντικατάσταση της χρονοβόρας άδειας παραγωγής με μια απλή βεβαίωση που θα παίρνει εντός ολίγων ημερών ο επενδυτής από το υπό σύσταση Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑΠΕ.

Επίσης θα καθιερώνει μεταβατικές διατάξεις για όσους είχαν καταθέσει αιτήσεις στην ΡΑΕ μετά τον Μάρτιο του 2018, (τα μέχρι τότε έργα θα εξεταστούν με το υφιστάμενο σύστημα), την κατάργηση του τέλους διακράτησης άδειας παραγωγής, όπως και την μείωση του παραβόλου εξέτασης των αιτήσεων ενώπιον της ΡΑΕ (εισάγεται η καταβολή άπαξ του Ειδικού Τέλους υπέρ ΕΛΑΠΕ).

Επιπλέον θα προβλέπει την επίσπευση της περαιτέρω αδειοδοτικής διαδικασίας με επιμέλεια των ενδιαφερομένων και την παύση ισχύος της άδειας παραγωγής, εφόσον δεν πληρούνται συγκεκριμένα εύλογα χρονικά ορόσημα, προκειμένου να διασφαλίζεται η απελευθέρωση ηλεκτρικού χώρου στα δίκτυα από έργα για τα οποία δεν υπάρχει ενδιαφέρον.

Στις υποχρεώσεις για παράδειγμα όσων καταθέσουν αίτηση θα είναινα υποβάλουν ΣΜΠΕ εντός 6 μηνών από την ημέρα που πήραν τη βεβαίωση. Αν τους ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία, υποχρεούνται επίσης να τα δώσουν εντός 6 μηνών. Επίσης όταν ο επενδυτής πάρει ΑΕΠΟ, θα πρέπει εντός 2 μηνών να αιτηθεί οριστική προσφορά σύνδεσης.

 

 

 

 

26 Φεβρουαρίου 2020

energypress