Η στήριξη της βιομηχανίας και ο ρόλος της ΔΑΠΕΕΠ και της ΕΧΕ

Η βιομηχανία είναι πολύ σημαντική υπόθεση για τη χώρα. Γι αυτό άλλωστε η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ και η ΕΧΕ ΑΕ θα συνεχίσουν στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου να συνδράμουν στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά της.

Όσον αφορά τον ΔΑΠΕΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ) η διοίκησή του και τα στελέχη του στήριξαν και θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη Βιομηχανία της χώρας:

  • Τα στελέχη του ΛΑΓΗΕ–ΔΑΠΕΕΠ σχεδίασαν και υλοποίησαν το σύστημα  λειτουργίας (διαδικασίες και συστήματα πληροφορικής) των βιομηχανικών μονάδων συμπαραγωγής.
  • Τα στελέχη του ΛΑΓΗΕ-ΔΑΠΕΕΠ κλήθηκαν εντός δύο μηνών (11ος-12ος 2014) να συντάξουν το πλαίσιο λειτουργίας και να υλοποιήσουν τα αντίστοιχα συστήματα πληροφορικής για το σύστημα αντιστάθμισης έμμεσου κόστους εκπομπών ρύπων (Carbon Leakage), εργαζόμενοι νυχθημερόν και χωρίς αποζημίωση της υπερωριακής τους απασχόλησης,  για να μην χάσει η βιομηχανία εκατομμύρια ευρώ στήριξης του έτους 2013 και να συνεχίσει η στήριξή της τα επόμενα χρόνια.
  • Τα στελέχη του ΛΑΓΗΕ-ΔΑΠΕΕΠ ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της ΕΒΙΚΕΝ για την εφαρμογή του κανονισμού REMIT ως ΛΑΓΗΕ-RRM εκτός των συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας και για τα συμβόλαια φυσικού αερίου της βιομηχανίας.
  • Τα στελέχη του ΛΑΓΗΕ-ΔΑΠΕΕΠ θα ανταποκριθούν και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου συστήματος μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για τη στήριξη της βιομηχανίας.

Όσον αφορά το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ Α.Ε.) η διοίκησή του και τα στελέχη του θα συνδράμουν τα μέγιστα για την καθιέρωση του υγιούς ανταγωνισμού σε μία διαφανή και αμερόληπτη αγορά ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών περιλαμβανομένης της βιομηχανίας και της στήριξης των νέων επενδύσεων:

Η νέα εταιρεία ΕΧΕ Α.Ε. ως διαχειριστής των αγορών ενέργειας σκοπό έχει τη διαφανή και αμερόληπτη λειτουργία των αγορών ενέργειας, συνεπώς δεν θα “στηρίζει” κανέναν αλλά θα “ακούει” τις απόψεις όλων των συμμετεχόντων στην αγορά (παραγωγών συμβατικών μονάδων, ΣΗΘΥΑ και ΑΠΕ – προμηθευτών και εμπόρων) και των καταναλωτών, περιλαμβανομένης βεβαίως της βιομηχανίας και μάλιστα θεσμικά με την καθιέρωση της «Συμβουλευτικής Επιτροπής» (Advisory Committee) στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποί τους έτσι ώστε διαρκώς οι απόψεις αυτές να γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και οι αποφάσεις του για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας να λαμβάνονται με βάση και τις απόψεις αυτές.

Οι μέτοχοι της ΕΧΕ Α.Ε. εκφράσανε άμεσα το ενδιαφέρον τους για τη βιομηχανία της χώρας τοποθετώντας στη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εκπρόσωπό της.

Η λειτουργία της ΕΧΕ Α.Ε. μείωσε το κόστος  που επιβαρύνει τους προμηθευτές κατά 62,23% για τη λειτουργία του ΗΕΠ και η μείωση αυτή θα διαμορφωθεί τελικά σε 55,16%, σύμφωνα με τον υποβληθέντα προϋπολογισμό, μετά τη σύσταση του Φορέα Εκκαθάρισης  του ν. 4512/2018.

Και τέλος όσον αφορά την ημερίδα της ΡΑΕ την 20η Ιουλίου 2018:

Το αμφιθέατρο της OTE academy ήταν γεμάτο στην ημερίδα της ΡΑΕ 20.07.2018 όπου τα στελέχη της ΕΧΕ ΑΕ και της ΑΔΜΗΕ ΑΕ παρουσίασαν το έργο που επιτελείται για την εφαρμογή του “Target Model” στη χώρα μας, έργο που αναγνωρίστηκε από όλους τους παρευρισκόμενους, όσους παρέμειναν και μετά τις εισαγωγικές ομιλίες και αυτοί ήταν η συντριπτική πλειοψηφία, διατηρώντας το αμφιθέατρο ασφυκτικά γεμάτο μέχρι το τέλος.

Στις τέσσερεις δεκαετίες που υπηρετώ τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας προσπαθώ να διατυπώνω τις απόψεις μου με υπευθυνότητα και σαφήνεια έτσι τοποθετήθηκα και στο ζήτημα του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής του “Target Model – Spot Market”, και στο ερώτημα “dry run ή λειτουργία” συγκεκριμένα είπα:

  • Πρώτον, ότι διαμορφώθηκαν οι συνθήκες με τη σύσταση της ΕΧΕ Α.Ε. που κάνουν την υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου εφικτή,
  • Δεύτερον, ότι στόχος της ΕΧΕ ΑΕ είναι τέλος του 2018 να έχουμε ολοκληρώσει τα πληροφοριακά συστήματα της spot αγοράς,
  • Τρίτον, ότι το Q1 του 2019 θα «τρέχει» το “Dry Run” και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων όπως και η προετοιμασία – ολοκλήρωση των πληροφοριακών τους συστημάτων για την επικοινωνία τους με τις πλατφόρμες της ΕΧΕ ΑΕ,
  • Τέταρτον, ότι τον Απρίλιο του 2018 (Q2), με την προϋπόθεση ετοιμότητας και της αγοράς εξισορρόπησης από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ αρχίζει η “Local Operation”, γίνεται η “μετάβαση” από “Mandatory Pool” σε “Target Model” και αρχίζει η πλήρης λειτουργία τριών αγορών 1) Επόμενης Ημέρας (ΕΧΕ), 2) Ενδοημερήσια (ΕΧΕ) και 3) Εξισορρόπησης (ΑΔΜΗΕ) αποκλειστικά για το ελληνικό σύστημα. Συγχρόνως αρχίζουν όλες οι διαδικασίες (αιτήσεις – έλεγχοι λειτουργίας αγορών κ.α.) για την αποδοχή της ελληνικής Ζώνης Προσφορών σε λειτουργία σύζευξης στα σχετικά Περιφερειακά (Italian Borders Working Table, IBWT) και Ευρωπαϊκά (Mutli-Region Coupling, MRC) έργα.
  • Πέμπτον, ότι μερικούς μήνες μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και των ελέγχων σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα αρχίζει η λειτουργία της αγοράς μας συζευγμένης με την περιφερειακή ιταλική αγορά και στη συνέχεια λαμβάνει χώρα και η σύζευξη της βουλγαρικής αγοράς.

Τα ανωτέρω αποτελούν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός σύνθετου έργου και κανείς δεν μπορεί με υπευθυνότητα να δεσμευτεί με συγκεκριμένη ημερομηνία για την ολοκλήρωση κάποιας φάσης του έργου. Για αυτό που δεσμευόμαστε είναι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ολοκληρώσουμε τους παραπάνω στόχους σύμφωνα με το προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά τον επαγγελματισμό μας και την αξιοπιστία μας.

Ενεργειακό Κόστος

Το ζήτημα για τη βιομηχανία της χώρας δεν είναι εάν θα υπάρξει εύλογη απόκλιση στην ημερομηνία έναρξης του νέου μοντέλου αγοράς, αλλά το ζήτημα, που όπως τόνισα μας απασχολεί όλους και έχει ονοματεπώνυμο, είναι το Ενεργειακό Κόστος.

Στο ερώτημα εάν η αλλαγή μοντέλου αγοράς από μόνη της μειώνει το ενεργειακό κόστος η απάντηση είναι αρνητική.

Η διαφανής, αμερόληπτη και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς συμβάλει στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού, δύναται να συμπιέζει τα κέρδη παραγωγών - προμηθευτών και να εξασφαλίζει καλύτερες τιμές για τον καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη και τις ρυθμιστικές χρεώσεις, με κατώφλι το ενεργειακό κόστος παραγωγής. Διαφορετικά, όπως είναι προφανές, παραβίαση αυτού του κατωφλίου θέτει θέμα βιωσιμότητας των υποδομών.

Συνεπώς για να εξασφαλιστεί μείωση του ενεργειακού κόστους απαιτείται τελικά οι μονάδες παραγωγής να είναι ανταγωνιστικές και να αντικαθίστανται με ανταγωνιστικότερες (φθηνότερες) μονάδες. Στη διαδικασία αυτή η βιομηχανία της χώρας θα πρέπει να έχει όχι μόνο άποψη αλλά και ενεργό ρόλο.

-------------------

  • Ο κ. Μιχάλης Φιλίππου είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.

24 Ιουλίου 2018

Πηγή Energypress

Περισσότερα

Εσκεμμένη ολιγωρία "βλέπει" η ΕΒΙΚΕΝ στην καθυστέρηση του target model - Διαψεύδει ο Μ. Φιλίππου ότι θα υπάρχει καθυστέρηση