Διαγωνισμός για 1.2GW υπεράκτιο αιολικό πάρκο στην Τουρκία.

28 06 2018 | 07:50

Το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις για την ανάπτυξη ενός αιολικού έργου αιολικής ενέργειας 1,200 MW.

Η ανώτατη τιμή για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια καθορίστηκε σε 8 σεντς δολαρίου ανά KWh, σύμφωνα με ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Προβλέπεται η υπογραφή σύμβαση πώλησης ενέργειας(PPA) για τις πρώτες 50 TWh που θα παραχθούν από το αιολικό πάρκο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.


Καλούνται εταιρείες και κοινοπραξίες επιχειρήσεων να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 23η Οκτωβρίου. Η Γενική Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα ενημερώσει τους αιτούντες για λεπτομέρειες του διαγωνισμού ενώ θα αρχίσει την εξέταση των προσφορών την ίδια ημέρα παραλαβής των.

 

Νωρίτερα φέτος, το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων προσδιόρισε τις ζώνες στο Saros και Gallipoli στην περιοχή του Μαρμαρά και στο Kıyıköy της Ανατολικής Θράκης ως πιθανές τοποθεσίες για το έργο 1.2GW.

 

21 Ιουνίου 2018

 

Πηγή offshorewind.biz

Περισσότερα Windpower monthly