Και τα θαλασσοπούλια της Αρκτικής επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή.

30 09 2018 | 03:09

Τα θαλασσοπούλια στην Αλάσκα των Η.Π.Α. παρακολουθούνται στενά για πάνω από 40 χρόνια και δεν ήταν ξεκάθαρο γιατί κάποιοι πληθυσμοί μειώνονταν ενώ άλλοι έμεναν σταθεροί.

Η Holly Goyert από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, μαζί με τους συναδέλφους της, ανέπτυξε μαθηματικά μοντέλα για να διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ πληθυσμών θαλάσσιων πτηνών της περιοχής και κλιματικών διακυμάνσεων, αφθονίας και διανομής ζωοπλαγκτόν.

Ανέπτυξαν μεγάλα μακροπρόθεσμα σύνολα δεδομένων, καλύπτοντας την περίοδο μεταξύ 1974 και 2014.

Τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση των πληθυσμών του αρκτικού γλάρου που ονομάζεται Kittiwake με μαύρα πόδια, η οποία φαίνεται να συνδέεται στενά με την επιδείνωση της παραγωγικότητας του ζωοπλαγκτόν. Εν τω μεταξύ, το κοντινό είδος Kittiwake με κόκκινα πόδια, επίσης μειώνεται, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού.

Αυτή είναι ίσως η πρώτη μελέτη για τη σύνδεση της κλιματικής αλλαγής και της μεταβλητότητας του βιότοπου των αρκτικών θαλάσσιων πτηνών σε τόσο μεγάλη κλίμακα και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ακόμη και στην Αρκτική, τα πλάσματα δεν μένουν ανεπηρέαστα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι ερευνητές λένε ότι ακόμη και τα είδη που διαθέτουν μεγάλους πληθυσμούς μπορούν να κινδυνεύσουν με εξαφάνιση .

«Ελπίζουμε ότι αυτά τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν σε μια προσέγγιση διατήρησης της θαλάσσιας πανίδας και ότι θα ληφθούν μέτρα για την αποτροπή της μείωσης των πληθυσμών. Η μελέτη μας δείχνει ότι η επιδείνωση των πηγών τροφής -όπως το κριλ- που σχετίζεται με τη θέρμανση των ωκεανών, συνέβαλε σε αυτή την κατάσταση».

«Η εξαφάνιση των πτηνών λόγω θανάτων, αλλά και αποτυχιών αναπαραγωγής τα τελευταία χρόνια έχουν προκαλέσει την αμηχανία της επιστημονικής κοινότητας, αφού και οι δύο φαίνεται να σχετίζονται με το κλίμα», δήλωσε η Melanie Smith, διευθύντρια της Conservation Science της Audubon Alaska, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη.

«Η μελέτη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διευκρίνιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον πληθυσμό των θαλάσσιων πτηνών στην Αλάσκα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσα μάθαμε εδώ για να σχεδιάσουμε λεπτομερή παρακολούθηση και να προβλέψουμε καλύτερα την μείωση του πληθυσμού, βελτιώνοντας την ικανότητα των διαχειριστών να προστατεύουν τα ευπαθή είδη», δήλωσε.

 

 

22 Αυγούστου 2018

Του Mihai Andrei

Πηγή: ZME Science