ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
(σαν να είχε σημασία το μέλλον)

Ατομική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

(Συν Αθηνά και χείρα κίνει...)